ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Toepasselijkheid
(1) Voor alle bestellingen in onze onlineshop gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

(2) Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.

2 Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst
(1) De koopovereenkomst komt tot stand met In Het Wiel van Het Ventiel

(2) Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

3 Opslag van de tekst van de overeenkomst

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. 


4 Leveringsvoorwaarden
(1) Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

5 Betaling
In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

(1) Creditcard
U voert uw creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, vragen wij direct na de bestelling de uitgevende instelling van uw creditcard om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

(2) Bancontact
Als u de betaalwijze Bancontact kiest, wordt u doorverwezen naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via Bancontact te kunnen betalen, moet u beschikken over een Belgische online bankrekening die geactiveerd is voor deelname aan Bancontact, de nodige legitimatie verstrekken en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Overige informatie ontvangt u tijdens de bestelling. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven.

6 Vrijwillige retourtermijn
(1) Naast het wettelijke recht op herroeping geven wij u een vrijwillige retourtermijn van in totaal 30 dagen vanaf ontvangst van de goederen. Met deze verlengde retourtermijn kunt u het contract ook na verstrijken van de 14-daagse herroepingstermijn (zie bovenstaande informatie over het herroepingsrecht) opzeggen door de goederen binnen 30 dagen na ontvangst naar ons onderstaand adres terug te sturen. Om de vrijwillige verlengde retourtermijn te doen gelden mogen de goederen slechts gepast worden, zoals in een fysieke winkel, en dienen zij volledig en onbeschadigd en met de labels eraan in de originele verpakking naar ons terug gestuurd te worden. Wij wijzen u erop dat bij betaling op rekening het verschuldigde bedrag ondanks de verlengde retourtermijn binnen 14 dagen te betalen is. Stuurt u de artikelen aub naar :

Distelbosstraat 13
8531 Hulste
België

7 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde waren blijven eigendom van In Het Wiel van Het Ventiel totdat het volledige bedrag is betaald.

8 Aansprakelijkheid
Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

• in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
• bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
• Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
• voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke agenten is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract te voorziene schade, waarvan het ontstaan in de regel moet worden voorzien.

9 Schade tijdens bezorging
Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

10 Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier [https://ec.europa.eu/consumers/odr/] kunt vinden.

Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.